Ovoga lipnja u Zagrebu organiziramo trodnevnu taksonomsku radionicu za pčele i muhe lebdjelice

Pčele, muhe lebdjelice i leptiri su najvažnije skupine divljih oprašivača u Europi. Posljednjih desetljeća brojna istraživanja ukazuju na pad njihove brojnosti, što ima (i imat će) ozbiljne posljedice za kopne biljne zajednice i poljoprivrednu proizvodnju. Važnost oprašivača prepoznata je i u politikama Europske unije: temeljem Uredbe o obnovi prirode sve države članice dužne su uspostaviti monitoring oprašivača, za koji će biti potrebna determinacija pčela, muha lebdjelica i leptira do razine vrste.

Međutim, za uspostavu monitoring programa nedostaju nam stručnjaci, pogotovo stručnjaci za pčele i muhe lebdjelice (s leptirima smo malo bolji). Hrvatskom leti preko 665 vrsta divljih pčela i 289 vrsta muha lebdjelica, a vrlo mali broj ljudi ih zna determinirati.

Zato u sklopu projekta Cro Buzz Klima organiziramo taksonomsku radionicu – kako bi potakli razvoj stručnjaka koji će u budućnosti provoditi istraživanja, aktivnosti obnove i očuvanja te monitoring populacija divljih oprašivača. Glavni cilj ove radionice je da polaznice i polaznici steknu vještinu samostalne determinacije pčela (Anthophila) i muha lebdjelica (Syrphidae) do razine roda te znanja o dostupnoj literaturi i drugim resursima za determinaciju do razine vrste.

Radionicu organiziramo uz podršku Biološkog odsjeka PMF-a u Zagrebu i u suradnji s Hrvatskim prirodoslovnim muzejom. Kurikulum se temelji na materijalima razvijenima kroz projekt “SPRING“, od strane vodećih europskih stručnjaka za divlje pčele i muhe lebdjelice.

Radionica će trajati tri dana, od 19. – 21. lipnja 2024., i održati će se u Zagrebu. Namijenjena je za sve zainteresirane pojedince s potrebnim predznanjem i interesom za oprašivače, kao što su na primjer djelatnici javnog, privatnog i nevladinog sektora u području zaštite prirode te studenti i zaposlenici fakulteta bioloških usmjerenja.

Ako vam ovo zvuči zanimljivo, preuzmite poziv u kojem možete pronaći sve detalje načinu prijave, sadržaju radionice i rokovima. I prijavite se!

Preuzmite poziv:

POZIV NA TAKSONOMSKU RADIONICU