Klimatske promjene su prepoznate kao jedna od glavnih prijetnji populacijama oprašivača. Uz njih kao uzroci nestajanja oprašivača prepoznati su i gubitak staništa zbog promjena u korištenju zemljišta, upotreba pesticida, patogeni i invazivne strane vrste. Na koji način klimatske promjene utječu na oprašivače? Promjene u klimi dovode do pomaka areala mnogih vrsta, do promjena u razdoblju aktivnosti oprašivača i pomaka u fenologiji biljnih vrsta. Ovo dovodi do prostorne ili vremenske neusklađenosti oprašivača i biljaka koje o njima ovise. Uz to, klimatske promjene mogu direktno utjecati na vrste i skupine koje lošije podnose termalni stres, uzrokujući povećanu smrtnost i lokalna izumiranja. Ovo posebno pogađa pčele iz roda Bombusbumbare. Bumbari su prilagođeni na niske temperature i većina vrsta loše podnosi ekstremno vruće dane, čija frekvencija je u porastu uslijed klimatskih promjena.

Osim što je za očuvanje bioraznolikosti nužno adresirati klimatske promjene, tako i bioraznolikost ima ključnu ulogu u regulaciji klime. Očuvanje raznolikih zajednica oprašivača je važno za otpornost kopnenih ekosustava na klimatske promjene zbog toga što su oprašivači neophodni za opstanak većine biljnih vrsta, kroz održanje njihove genetske raznolikost, reproduktivnog potencijala, ali i direktnim utjecajem na preživljavanje biljaka u ekstremnim vremenskim uvjetima. Istraživanja poljoprivrednih sorti pokazuju da oprašivanje pomaže biljkama tolerirati termalni stres, te da ima potencijal održati stabilnost populacija biljaka uslijed barem nekih utjecaja klimatskih promjena.