Motivi za provođenje ovog projekta su važnost i ugroženost divljih oprašivača, ali i činjenica da u Hrvatskoj nemamo puno podataka o najvažnijim skupinama – divljim pčelama i muhama lebdjelicama. Aktivnosti projekta stoga su usmjerene na sakupljanje podataka i provođenje analiza koje će biti temelj za buduće aktivnosti očuvanja oprašivača i prilagodbe klimatskim promjenama. S obzirom na aktualne politike Europske Unije, koje posljednjih godina uključuju oprašivače i koje podižu klimatske ambicije, projektne aktivnosti će nas pripremiti i za ispunjavanje obveza prema Europskoj Uniji na području okolišnih politika.

Ciljevi projekta Cro Buzz Klima su:

  1. Sakupiti prve standardizirane podatke o divljim pčelama (Anthophila) i muhama lebdjelicama (Syrphidae) Hrvatske.
  2. Testirati metodologiju praćenja oprašivača predloženu na razini Europske Unije (eng. EU Pollinator Monitoring Scheme).
  3. Utvrditi utjecaj klimatskih i drugih ekoloških čimbenika na zajednice oprašivača.
  4. Predložiti mjere povećanja klimatske otpornosti populacija oprašivača.
  5. Doprinijeti podizanju svijesti o važnosti oprašivača i klimatskim promjenama.
  6. Razviti stručne kapacitete za praćenje stanja i očuvanje oprašivača u Hrvatskoj.