Pčele su uglavnom generalisti – sakupljaju pelud i nektar različitih biljnih vrsta, njihova dijeta je raznolika i fleksibilna. Ovakve vrste nazivamo polilektičnim, i u ovu kategoriju svrstavamo oko 90% vrsta pčela. Ovaj broj varira kroz regije svijeta. U tropima i u suhim klimama, kao što je i mediteranska, broj generalista je manji, a čak do 50% vrsta čine pčele specijalisti.

Pčele specijalisti hrane se isključivo peludi jedne biljne porodice, roda ili vrste. Pčela Andrena violae posjećuje isključivo ljubičice, dok je bršljanova pčela, Colletes hederae, aktivna samo u jesen kada se uglavnom prehranjuje peludi bršljana. Specijalisti su općenito važan dio ekosustava, i obično su osjetljiviji na okolišne promjene od generalista, što ih čini dobrim indikatorima stanja staništa.

Specijalizirane pčele su prilagođene svojim biljkama: aktivne su u vrijeme njihove cvatnje  i preklapaju im se područja rasprostranjenosti, jer bez njih ne mogu opstati.

Zanimljiv primjer pčela specijalista su tzv. pčele češljugovine (eng. teasel bees). Radi se o šest europskih vrsta pčela koje su specijalizirane za porodicu češljugovine, Dipsacaceae. Najčešće sakupljaju pelud vrsta iz rodova Knautia (prženice) ili Scabiosa (zvjezdoglavke). 

Zbog nestajanja staništa na kojima rastu njihove biljke pčele češljugovine su sve rjeđe i žive u malim, izoliranim populacijama širom Europe. Prema zadnjoj procjeni za IUCN-ov popis ugroženih pčela Europe procijenjene su kao ugrožene ili kao vrste blizu ugroženosti. Zbog toga je nedavno pokrenuta i izrada akcijskog plana za ovu skupinu pčela.

Mi smo na terenima u zadnjih mjesec dana pronašli jednu od ovih 6 vrsta, vrstu Andrena hattorfiana. Prvo na Krku, zatim na dva lokaliteta u Zagrebu, i prošlog tjedna na Žumberku. Budući da se na terenima fokusiramo na točno ona travnjačka staništa koja su ujedno i važna za ove vrste, nije tako neobično da smo ih pronašli, ali smo svejedno bili vrlo sretni.

Vrsta Andrena hattorfiana je prilično velika pčela (duga je oko 1.5 cm), crna sa crvenom prugom na stražnjem dijelu tijela. Glavni izvor hrane joj je poljska prženica (Knautia arvensis), ali može sakupljati pelud i sa mekanodlakave prženice (Knautia drymeia) ili golublje zvjezdoglavke (Scabiosa columbaria). Aktivna je od svibnja do kolovoza i gnijezda gradi u tlu. Za ovu vrstu je izračunat peludni budžet – za podizanje jednog gnijezda (6-8 potomaka) ženka mora sakupiti pelud sa ukupno 72 cvjetne glavice.

Na slici je držimo u ruci – karakteristika cijelog roda Andrena je da imaju vrlo kratak žalac, tako da je gotovo nemoguće da vas ubodu (ali ne i u potpunosti nemoguće, kao što smo eksperimentalno potvrdili). Svejedno nemojte pokušavati ovo sami.  

Ako vas zanima više o pčelama specijalistima preporučamo ovaj pregledni rad, a više o akcijskim planovima za očuvanje divljih oprašivača pročitajte ovdje.