Prošli tjedan smo proveli na sveučilištu Mons u Belgiji, gdje smo zajedno sa još 7 polaznika učili razlikovati vrste divljih pčela. Svaki dan smo obrađivali jedan rod, odabran zbog svoje taksonomske ozloglašenosti: Lasioglossum, Eucera, Andrena, Hylaeus i Bombus.

Što čini rod taksonomski problematičnim? Obično to znači da ima veliki broj vrsta, da su razlike između vrsta neznatne i/ili da dostupna taksonomska literatura nije baš sjajna. Najčešće ne postoji samo jedan izvor za determinaciju već moramo kombinirati njih više, neki su zastarjeli i ne sadrže sve vrste, i često su na raznim stranim jezicima (a taj jezik je vrlo rijetko engleski).

Iako zvuči malo komplicirano, radionica je bila izvrsna. Svaki dan smo imali drugog instruktora, stručnjaka za skupinu koji taj dan obrađujemo. U prvom dijelu radionice nam je instruktor pojasnio najvažnija morfološka obilježja za taj rod, glavne probleme sa kojima ćemo se susresti, korisne upute za prepoznavanje vrsta i najbolje načine za korištenje literature. Nakon toga smo imali ostatak dana za rad na uzorcima koje smo donjeli sa sobom. Ovo znači da smo imali priliku determinirati naše najkompliciranije Cro Buzz Klima uzorke pčela uz stalnu pomoć i provjeru naših sjajnih instruktora. Uz sve to smo imali prilike upoznati druge ljude koji se bave istraživanjima i zaštitom oprašivača u Europi. 

Radionicu je organizirao labos profesora Denisa Micheza sa Zoologijskog Zavoda Sveučilišta Mons, u sklopu EU Obzor projekta SPRING (Strengthening Pollinator Recovery through INdicators and monitorinG) sa ciljem jačanja stručnih kapaciteta za provedbu EU monitoring oprašivača.