Taksonomska radionica

Taksonomska radionica

Ovoga lipnja u Zagrebu organiziramo trodnevnu taksonomsku radionicu za pčele i muhe lebdjelice

Pčele, muhe lebdjelice i leptiri su najvažnije skupine divljih oprašivača u Europi. Posljednjih desetljeća brojna istraživanja ukazuju na pad njihove brojnosti, što ima (i imat će) ozbiljne posljedice za kopne biljne zajednice i poljoprivrednu proizvodnju. Važnost oprašivača prepoznata je i u politikama Europske unije: temeljem Uredbe o obnovi prirode sve države članice dužne su uspostaviti monitoring oprašivača, za koji će biti potrebna determinacija pčela, muha lebdjelica i leptira do razine vrste.

Međutim, za uspostavu monitoring programa nedostaju nam stručnjaci, pogotovo stručnjaci za pčele i muhe lebdjelice (s leptirima smo malo bolji). Hrvatskom leti preko 665 vrsta divljih pčela i 289 vrsta muha lebdjelica, a vrlo mali broj ljudi ih zna determinirati.

Zato u sklopu projekta Cro Buzz Klima organiziramo taksonomsku radionicu – kako bi potakli razvoj stručnjaka koji će u budućnosti provoditi istraživanja, aktivnosti obnove i očuvanja te monitoring populacija divljih oprašivača. Glavni cilj ove radionice je da polaznice i polaznici steknu vještinu samostalne determinacije pčela (Anthophila) i muha lebdjelica (Syrphidae) do razine roda te znanja o dostupnoj literaturi i drugim resursima za determinaciju do razine vrste.

Radionicu organiziramo uz podršku Biološkog odsjeka PMF-a u Zagrebu i u suradnji s Hrvatskim prirodoslovnim muzejom. Kurikulum se temelji na materijalima razvijenima kroz projekt “SPRING“, od strane vodećih europskih stručnjaka za divlje pčele i muhe lebdjelice.

Radionica će trajati tri dana, od 19. – 21. lipnja 2024., i održati će se u Zagrebu. Namijenjena je za sve zainteresirane pojedince s potrebnim predznanjem i interesom za oprašivače, kao što su na primjer djelatnici javnog, privatnog i nevladinog sektora u području zaštite prirode te studenti i zaposlenici fakulteta bioloških usmjerenja.

Ako vam ovo zvuči zanimljivo, preuzmite poziv u kojem možete pronaći sve detalje načinu prijave, sadržaju radionice i rokovima. I prijavite se!

Preuzmite poziv:

POZIV NA TAKSONOMSKU RADIONICU

SPRING final meeting

SPRING final meeting

Last week we were in Bologna, attending the final meeting of the SPRING project partners. The main goals of this European project were to test the pollinator monitoring methodology in all EU member states and to strengthen the expert capacities for its implementation. The meeting brought together experts on butterflies, bees, and hoverflies from across Europe.

The meeting included presentations on preliminary results, discussions about the field experiences, and talks about other ongoing pollinator projects (such as ORBIT and TaxoFly). One of the results of project SPRING is a website Pollinator Academy, which is an excellent tool for learning more about pollinators and keeping track of pollinator-related policy across the EU.

We also discussed practical challenges: what takes the most time in the field and the lab, and what are the best solutions to these and other bottlenecks. The goal of the discussions was to get a clearer picture of what we need, both at the national and EU level, to establish robust pollinator monitoring under Article 8. of Nature Restoration Law. The conclusion was that we still have work to do, but that we have a clearer vision of the next steps. For us, this was an inspiring and motivating meeting and an opportunity to exchange experiences with colleague insect-loving researchers from other countries.

Photo: L. Cabiddu

SPRING final meeting

SPRING završni sastanak 

Prošlog tjedna bili smo u Bologni, na završnom sastanku partnera projekta SPRING. Glavni ciljevi ovog Europskog projekta bili su testirati metodologiju monitoringa oprašivača u Europi i ojačati kapacitete za njegovu provedbu. Sastanak je okupio stručnjake za leptire, pčele i muhe lebdjelice iz čitave Europe.

Na sastanku smo vidjeli preliminarne rezultate čitavog projekta, raspravljali o metodologiji uzorkovanja i saznali novosti o drugim projektima na oprašivačima (npr. ORBIT i TaxoFly). Jedan od rezultata projekta SPRING je i web stranica Pollinator Academy, koja je dobar način da naučite više o oprašivačima i pratite kako se razvija čitava priča o njihovom monitoringu.

Razgovaralo se i o praktičnim izazovima: što uzima najviše vremena na terenu a što u labosu, te o mogućim riješenjima. Cilj rasprava bio je dobiti što jasniju sliku o tome što nam treba, na nacionalnoj i na EU razini, za uspostavu monitoringa oprašivača u skladu s Člankom 8. Uredbe o obnovi prirode. Zaključak je bio da nas čeka još posla, ali da imamo jasnu sliku koji su nam sljedeći koraci. U svakom slučaju, za nas je ovo bio pozitivan i motivirajuć sastanak i prilika da svoja iskustva izmjenimo s kolegama kukcoljupcima, stručnjacima iz drugih zemalja. 

Foto: L. Cabiddu